BoostChamber, för vem?

- Du är en person eller har ett team som vill arbeta med en idé eller startup

- Ni kan tänka er att avsätta mycket tid och engagemang för er idé

- Ni har ambitionen och ser att just er idé kan bli framtidens tillväxtbolag

- Ni har viljan att lära er och dela med er av erfarenheter till andra idéägare och startups. 

BoostChamber kräver inte några förkunskaper och vi förväntar oss inte att deltagarna ska ha en skalbar affärsmodell efter tio veckor. Du investerar med din tid och ditt engagemang under dessa veckor.

Under dessa ca tio veckor får du:

- Coachning och feedback på din idé

- Nätverksbyggande med viktiga aktörer

- Fri tillgång till innovationsmiljöerna Propell Innovation, Movexum och Sandbacka Park

- Tillgång till innovationscoacher och expertis inom olika områden

- Pitchtillfällen en gång i månaden inklusive feedback

- Inbjudan till spännande seminarium, föreläsningar & tävlingar

BoostChamber 2017

Upplägg

För varje omgång välkomnar vi 10-15 idéägare och startups att delta. Alla deltagare skriver på sekretessavtal gentemot varandra så att alla kan vara öppna med sina idéer.

Start med kickoff - BoostCamp

Processen startar med en tre dagars kickoff då vi åker iväg för att tillsammans dra igång arbetet med idéerna.

Efter BoostCamp

Efter BoostCamp träffas vi en heldag i veckan under totalt åtta veckors tid för att följa upp och vidareutveckla arbetet.

Efter BoostChamber

Efter du genomgått BoostChamber får du med dig nya kontakter, en ny arbetsmetod för att arbeta med din affärsmodell och förhoppningsvis en stark lust att driva dina affärer vidare! Självklart har du möjlighet att få fortsatt coachning.

Av tidigare deltagare som valt att gå vidare med sin idé efter BoostChamber har 100% fått tillgång till finansiering från såddfinansiärer*

*offentlig eller privat finansiering för idéer och innovationer i tidiga skeden.

Antal genomförda BoostChamber´s
Antal idéer och innovationer som passerat BoostChamber
Antal idébärare som jobbar vidare med stöd av innovationssystemet

Kontakta oss

Har du funderingar kring BoostChamber? Kontakta någon av följande personer för mer information.

martin.askne@propellinnovation.se

ivar@movexum.se